Bærekraftig bruk av ressurser.

Skroting av biler fra BMW med fokus på miljøet

Allerede ved utviklingen og produksjonen av nye biler legges grunnlaget for miljøvennlige skroting. Ved hjelp av resirkulerbart kunststoff, begrensning av materialutvalget og materialsortering sørger BMW for effektiv skroting av gamle biler.